فارس :

اعضای کمیته فنی فناوری اطلاعات مشخص شد

خبرگزاری فارس: انتخابات کمیته فنی فناوری اطلاعات برگزار و پرویز رحمتی به عنوان رئیس این کمیته، ساسان شیردل نایب رئیس و منیژه سلطان کتابی به عنوان دبیر این کمیته انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات باشگاه خبری فارس «توانا» انتخابات کمیته فنی فناوری اطلاعات با 106 نامزد و به صورت الکترونیکی برگزار شد و طی آن پرویز رحمتی به عنوان رئیس این کمیته ساسان شیردل نایب رئیس و منیژه سلطان کتابی به عنوان دبیر این کمیته انتخاب شدند.
بنابراین گزارش 553 نفر از 20 استان کشور در این انتخابات شرکت کردند که به ترتیب استانهای تهران با 290 نفر رای دهنده و استانهای اصفهان، یزد و خراسان بیشترین میزان مشارکت را داشتند.
این گزارش حاکی است با برگزاری این انتخابات 13 کمیته فرعی از 17 کمیته فرعی تشکیل شد و انتخابات 4 کمیته باقیمانده به علت در اختیار نداشتن اعضا به زمان دیگری موکول شد.
اعلام نتایج رسمی و نهایی این انتخابات به روز سه‌شنبه هفته آینده موکول شد.