ایرنا :

انجام پروژه با هدف بازنگری و ارتقای برنامه ملی توسعه و کاربری IT

تعریف مشخص‌سازی ارگان جهت‌ساز توسعه کاربری ICT در ایران، تعیین محورهای کلیدی عملکرد، هدفگذاری در محورهای کلیدی عملکردی (بخشی)، تعیین سیاست‌های کلان و بخشی، تعریف پروژه‌های کلیدی و اقدامات ملی و بخشی و طراحی و تدوین ساختار نهاد راهبری فاوا و فرآیند نظارت ملی از دستاوردهای مورد انتظار پروژه تنظیم برنامه طرح جامع IT بوده است.

به گزارش خبرنگار فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) محمدرضا شیرازی – مجری پروژه تنظیم برنامه طرح جامع فن‌آوری اطلاعات ایران – از این برنامه به عنوان یک طرح سیاستی بعد از اتمام تکفای یک نام برد و گفت: بازنگری و ارتقای برنامه ملی توسعه و کاربری فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات کشور و استفاده از تجارب موفق بین‌المللی در بهبود سیاست‌ها و راهبردهای ملی از جمله اهداف کلان این پروژه بوده است.
او افزود: این برنامه عملا باید به سیاست‌ها و اسناد بالادستی خود و الزاماتی که این اسناد برای آن تعیین می‌کند، نگاه کرده و با سایر اسناد در سطح خود هم‌افزایی ایجاد کند، همچنین باید به عنوان یک پشتیبان برای اسناد پایین‌دستی عمل کند.
شیرازی یکی از منابع استخراج اهداف و سیاست‌های اولیه و منابعی که درستی اهداف با آن تعیین می‌شود را اسناد کلیدی کشور عنوان و اظهار کرد: دو رویکرد مهم در سیاست‌گذاری فاوا وجود دارد اول اینکه ICT به عنوان یک بخش تولیدی یا صنعتی در نظر گرفته شود و دوم نگاه به صنعت ICT به عنوان یک توانمندساز که در آن اهداف مهمتری مطرح خواهد شد مثل توجه به منابع انسانی و توانایی‌های ICT در تمام شئونات جامعه است که این دو رویکرد در تضاد هم نیستند اما در این برنامه بیش‌تر توجه به کاربری ICT در کشور است و توانمندساز بودن آن.
وی همچنین اشاره کرد: در برنامه‌های سیاستی محورهایی را برای شروع مطالعه اولویت می‌دهند، نگاهی که به تعریف این برنامه حاکم بود بحث عرضه و تقاضا است که بحث را به دو حوزه صنعت و خدمات عمومی تقسیم می‌کند و با توجه به الزامات زمان، دولت الکترونیکی به عنوان یک محور کلیدی مدنظر قرار گرفت و در بخش صنعت هم تمرکز روی صنایع وابسته به IT دیده شد.
مجری پروژه تنظیم برنامه طرح جامع IT  که در هم‌اندیشی برنامه جامع فن‌آوری اطلاعات ایران سخن می‌گفت با بیان اینکه موضوعاتی همچون امنیت، به عنوان زیرساخت‌های توانمندساز هستند، گفت: به این منظور اسناد هم عرض این برنامه را می‌پذیریم و اصول آن را در این طرح جاری و ساری می‌بینیم.
او با تاکید بر اینکه فرآیند سیاست‌گذاری پروسه واحدی ندارد تعیین الزامات اسناد راهبردی و دیگر اسناد بالادستی بخشی، بررسی تجارب جهانی در هدف‌گذاری برای بخشی، به دست آوردن موضوعات سیاستی، تعیین گزینه‌های سیاستی را از جمله روش‌های هدف‌گذاری در بخش‌های اقتصادی منتخب در این طرح عنوان کرد.
همچنین سعید سالاریان – معاون پشتیبانی شورای اطلاع‌رسانی – با اشاره به تاریخچه با توجه به فعالیت‌های دبیرخانه شورا از بدو ایجاد گفت: تاکنون چهارهم‌اندیشی درباره برنامه‌های IT محور کشور از سوی شورا برگزار شده است.
او ادامه داد: هدف از برگزاری هم‌اندیشی نقد و بررسی طرح‌های انجام شده با حضور نخبگان حوزه IT است تا به این ترتیب نقاط ضعف و قوت طرح به مسوولان اجرایی آن‌ها گوشزد شود.