ایرنا :

هیات پذیرش اوراق بهادار الزامات عرضه عمده مخابرات را تعیین کرد

هیات پذیرش اوراق بهادار در جلسه اخیر خود عرضه عمده (بیش از 50 درصد) مخابرات را به تحقق شش اقدام و انعکاس نتایج آن به بازار منوط کرد.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از روابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار، گزارش مربوط به عرضه عمده (بیش از 50 درصد) سهام شرکت مخابرات ایران در جلسه 19 مرداد 1388 هیات پذیرش اوراق بهادار مطرح شد و هیات مقرر کرد پس از انجام اقداماتی، انتقال مزبور انجام شود.
* استعلام از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص مجوز انتقال مزبور، موضوع بند 8-2-5 پروانه فعالیت شرکت مخابرات ایران.
* استعلام از سازمان حسابرسی در خصوص بند (9) گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای
سال مالی منتهی به 30 اسفند 1387 و دریافت اطلاعات تفصیلی.
* استعلام تاثیر این واگذاری (تحلیل فرصت‌ها و تهدیدات احتمالی) در وضعیت مالی آتی شرکت مخابرات ایران از مدیریت آن شرکت.
* استعلام اینکه آیا واگذاری مزبور تاثیری بر پروانه فعالیت شرکت دارد یا خیر، از شرکت مخابرات ایران.
* بررسی تاثیر قانون نحوه اجرای اصل 44 قانون اساسی و تشکیل شورای رقابت بر چشم ‌انداز فعالیت شرکت و عرضه‌ عمده مزبور بر تغییر مالکیت شرکت و استعلام آن از مدیریت شرکت مخابرات ایران.
* انعقاد قرارداد مربوط به ماده 37 دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار با شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.
به‌ استناد ماده (9) دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار، «هرگونه انتقال، به استثنای انتقالات قهری، نسبت به بیش از 50 درصد سهام متعلق به سهامداران عمده، قبل از پایان سال دوم پذیرش منوط به اظهارنظر کتبی بورس و موافقت هیات پذیرش خواهد بود.