دو قطبی شدن بازار،نتیجه نبود اپراتور سوم

موبنا- هانیه حبیبی- اپراتور سوم قرار بود در بهار امسال سیمکارت به بازار عرضه کند. اما حضور این اپراتور پس از کنار گذاشته شدن اتصالات امارات و عدم توافق با زین دراجرای این پروژه همچنان با اما و اگرها مواجه است.

این درحالیست  که هرچقدر تاخیر ورود اپراتورسوم بیشترشود نه تنها به نفع  فضای مخابراتی کشور نبوده بلکه میدان برای فعالیت آن  روز به روز دشوارتر خواهد شد. چرا که دراین بین اپراتوردولتی همراه  اول  و اپراتور ایرانی خارجی ایرانسل – ام تی ان با رضایت از این اتفاق ، بدون هیچ نگرانی و تهدیدی ازجانب رقیب جدید، بامسالمت در کنار یکدیگر به عرضه سیمکارت های خود ادامه داده و هر روز با جذب مشتریان جدید تسلط خود را به بازار مخابراتی کشور بیشترمی کنند.

این اتفاقات در شرایطی به وقوع پیوسته که به باور برخی کارشناسان ازهمان ابتدا اعتقاد جدی به فعالیت اپراتورسوم در کشوروجود نداشت و برخی مسولان معتقد بودند فعالیت اپراتور اول ودوم برای  پاسخ به نیازبازار تلفن همراه کشورکافی است.

 اپراتور دوم با عرضه انبوه سیمکارت  ارزان قیمت توانست ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور را ارتقاء دهد. ولی ارائه خدماتی نوین و جلب رضایت مشتریان ازجمله انتظارات از این اپراتور بود که دراین مدت  پاسخ مثبت نگرفت.

 ورود اپراتورسوم، باعث می شود  رقابت در بازار مخابراتی کشوررنگی جدی تر به خود بگیرد  واپراتورها خود راملزم به ارتقاء کیفیت سرویس های شبکه تلفن همراه  کنند. دراین بین کاهش قیمت  سیمکارت  و تعرفه های مخابراتی و استفاده از نسل جدید تلفن همراه از دیگرامتیازاتی خواهد بود که تنها با ورود اپراتور جدیدی در کشور محقق می شود.

در نگاه دیگردرشرایطی که مسولان ، دولت الکترونیک و به دنبال آن دولت موبایل را به عنوان یکی ازمهمترین برنامه های خود در سر می پرورانند، بی اهمیت وانمودکردن حضور اپراتور سوم تلفن همراه در کشور ایده ای ناپخته وخام بوده که متناقض با اهداف و برنامه ها است.

 تاخیر درورود اپراتور سوم به کشور نه تنها مشترکان تلفن همراه را از استفاده از سرویس های مخابراتی مطلبوب محروم می کند، بلکه فاصله دیجیتالی ایران با سایر کشورها را بیشتر وبیشترخواهد کرد.

ساماندهی وضعیت اپراتورسوم ومشخص کردن برنده نهایی این پروژه در کوتاه ترین مدت شاید کمترین خدمت به عرصه ارتباطات و فناوری  سایر حوزه ها  وعرصه های صنعتی و غیر صنعتی کشور باشد . 

117/20