معاون صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات خبر داد:

” وای مکس ” تا ماه آینده راه اندازی می شود

موبنا- معاون صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات گفت: اپراتورهای وایمکس متعهد به راه اندازی سرویس درمراکزاستان های خود، تا شهریور ماه هستند.

لطف الله سبوحی در گفت وگو باخبرنگارسازمان خبری موبنا اظهار داشت: پروژه وایمکس روال طبیعی خود را طی می کند و در شرایط فعلی اپراتورهای برنده مزایده درحال انجام فعالیت های خود برای نصب تجهیزات و راه اندازی شبکه هستند.
وی ادامه داد: رگولاتوری در تمامی این مراحل روی عملکرد اپراتورها نظارت خواهد داشت و در صورت بروز اشکال اقدامات لازم را انجام می دهد.
معاون صدور مجوز سازمان رگولاتوری گفت: طبق مزایده و پروانه باید این سرویس را تا آذرماه ارائه کنند ولی بیشتر آنها وعده راه اندازی این سرویس را زودتر اززمان مقرر داده اند.
گفتنی است از تعهدات اجرایی برندگان مزایده وایمکس- خدمات اینترنت پرسرعت بیسیم – این است که 9 ماه پس از تاریخ صدور پروانه 80 درصد مراکز استان را تحت پوشش این سرویس قرار دهند.
117/20