مدیر عامل کارخانجات مخابراتی خبر داد:

کارخانجات مخابراتی ایران متقاضی حضور در اپراتور سوم

موبنا- مدیر عامل کارخانجات مخابراتی ازآمادگی خود برای حضوردر اپراتور سوم تلفن همراه خبر داد.

ابراهیم مطلع در گفت وگو با خبرنگارسازمان خبری موبنا اظهارداشت:کارخانجات مخابراتی ایران یکی از متقاضیان اصلی حضور در مزایده اپراتورسوم است وحضوردر این پروژه را حق خودمی داند.
وی با اظهار خرسندی ازواگذاری اپراتورسوم به شرکت های داخلی ، گفت: کارخانجات مخابراتی یکی از هفت شرکت پیشنهاددهنده اپراتور سوم درمزایده پیشین بود.
وی ادامه داد :برای فعالیت در این پروژه باید توانمندی های داخلی را درکنارهم گذاشت و با تشکیل کنسرسیوم
اپراتور سوم را درداخل کشور به بهره برداری برسانیم.
پیش ازاین مطابق با قانون سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین به منظورانتقال تکنولوژی به داخل کشور،در پروژه اپراتور سوم تلفن‌همراه ایران برای شریک خارجی اپراتور 49 درصد سهم و برای شریک داخلی 51 درصد سهم منظورکرده بودند.
اپراتور سوم که قرار بود در بهار امسال سیمکارت به بازار عرضه کند پس از کنار گذاشته شدن اتصالات امارات و عدم توافق زین با اجرای این پروژه همچنان در ابهام قرار دارد.
117/20