قیمت سیمکارت های دائمی همچنان ثابت است

موبنا- قیمت سیمکارت های صفر و دائمی همراه اول در بازار امروز تلفن همراه بدون نوسان قیمت در اختیار مشتریان قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار سازمان خبری موبنا، تداوم در رکود بازار تلفن همراه باعث شده تا همچنان قیمت سیمکارت های دائمی همراه  اول در بازار ثابت بماند.
هم اکنون سیمکارت های صفر دائمی همراه اول “2” ، “3”،”4″، “5”، “6”،”7″ و “8” به ترتیب به بهای 580 ، 460، 340، 335، 350 ، 315 و 300 هزار تومان به فروش می رسد.
سیمکارت کارکرده  کدهای یک، دو، سه ، چهار، پنج، شش، هفت و هشت به ترتیب به بهای 545 ، 365، 315 ، 250، 245، 235 ، 225و 210 هزار تومان به فروش می رسد.
سیمکارت های اعتباری همراه اول، تالیا و ایرانسل در بازار تلفن همراه به ترتیب به بهای 35 ، 12 و 7 هزار تومان در اختیار مشتریان قرار می گیرد.
قیمت های فوق در مناطق مختلف تهران با توجه به موقعیت جغرافیایی متفاوت است.
129/20