اعلام قیمت سمیکارت در بازار تلفن همراه تهران

موبنا- فروشندگان از ثبات قیمت سیمکارت های دائمی همراه اول در اکثر مناطق تهران خبر دادند.

به گزارش خبرنگار سازمان خبری موبنا، بازار سیمکارت های اعتباری همراه اول، تالیا و ایرانسل نیز  همچنان مورد تقاضای مشتریان قرار دارد و در بازار امروز تهران بدون نوسان قیمت در ا ختیار مشتریان قرار می گیرد.
قییمت سیمکارت های موجود در بازار به شرح زیر است:
سیمکارت های صفر دائمی همراه اول “2” ، “3”،”4″، “5”، “6”،”7″ و “8” به ترتیب به بهای 580 ، 460، 340، 335، 350 ، 315 و 300 هزار تومان به فروش می رسد.
سیمکارت کارکرده  کدهای یک، دو، سه ، چهار، پنج، شش، هفت و هشت به ترتیب به بهای 545 ، 365، 315 ، 250، 245، 235 ، 225و 210 هزار تومان به فروش می رسد.
سیمکارت های اعتباری همراه اول، تالیا و ایرانسل در بازار تلفن همراه به ترتیب به بهای 35 ، 12 و 7 هزار تومان در اختیار مشتریان قرار می گیرد.
قیمت های فوق در مناطق مختلف تهران با توجه به موقعیت جغرافیایی متفاوت است.
 129/20