سازمان حسابرسی خواستار توضیح برای اختلاف قیمت اینترکانکش مخابرات استانی و اپراتور دوم شد

موبنا - سازمان حسابرسی خواستار دلیل موجه اختلاف قیمت اتصال متقابل اپراتور ایرانی خارجی ایرانسل- ام تی ان و شرکت های مخابراتی استانی در سال 87 شد.

به گزارش خبرنگار سازمان خبری موبنا ، طبق گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان حسابرسی، مخابرات درخصوص تفاوت مبالغ فوق دلایل قابل توجهی به این سازمان ارائه نکرده است.
براساس مبالغ مندرج پیوست پروانه فعالیت اپراتور ایرانی خارجی ایرانسل-ام تی ان در مورد اتصالات متقابل در پروانه فعالیت صادره توسط سازمان تنظیم مقررات مقرر شده تا به ازای هردقیقه ارتباط ازطریق مخابرات استان ها به اپراتور دوم  مبلغ 334 ریال پرداخت شود.
همچنین درباره ارتباط بالعکس مبلغ 167 ریال به ازای هر دقیقه مکالمه از شرکت ایرانسل دریافت می شود.
117/