ازآبان ماه سال جاری

گوشی های موبایل باید گواهی حدود تشعشعی داشته باشند

موبنا- رییس مرکز امور بین الملل و مهندسی سازمان تنظیم مقررات گفت: از آبان ماه سال جاری تنها آن دسته گوشی های تلفن همراه و سایر دستگاه های رادیویی مجاز به ورود به کشور هستند که گواهی تایید آزمایش SAR از آزمایشگاه های معتبر بین المللی داشته باشند.

به گزارش خبرنگارسازمان خبری موبنا به نقل ازسازمان تنظیم مقررات ،عباسی شاهکوه، با اشاره به تصویب مقررات حدود تشعشعی SAR، گوشی های تلفن همراه و سایر دستگاه های رادیویی در کمیته مصوبات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اظهار داشت: تنها گوشی های تلفن همراه  که دارای گواهینامه تایید آزمایش SAR از آزمایشگاه های معتبر بین المللی قابل ترخیص از گمرک می باشند.
عباسی تاریخ دقیق اجرای این مصوبه را روز پنجم آبان ماه سال جاری  عنوان کرد ومرجع ارزیابی گواهی های یاد شده را مدیریت استاندارد ها و تایید نمونه ذکر کرد.
117/20