روبات ها به جبهه های جنگ می روند

موبنا- رفتن به جبهه های جنگ همیشه زندگی انسان را در معرض خطر قرار می دهد اما پیش بینی می شود جنگ افزارهای روبوتیک بتوانند این شرایط را تغییر داده و به جای انسان در جبهه ها بجنگند.

به گزارش گروه اخبار خارجی موبنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، روبات هایی که به تازگی طراحی شده اند می توانند از مرزهای خطر عبور کرده و تانک های دشمن را به آتش بکشند.
فرماندهان ارتش این روش را راهی برای نجات جان سربازان و پلی برای نبرد و پیروز شدن می بینند.
این روبات ها به عنوان مهره های جنگی که آزاد از درد هستند به کار می روند.
هم اکنون ارتش بر روی روش هایی که روبات ها را هر چه بیشتر خودمختار کند پیش می رود که به راهنمایی و هدایت کمتری نیاز دارند.
135/20