IBM از DNA تراشه می سازد

موبنا- دانشمندان IBM در حال تحقیق برای استفاده از مولکول های DNA هستند که بتوانند از آنها تراشه بسازند.

به گزارش گروه اخبار خارجی موبنا به نقل از پی سی ورد، این اقدام دانشمندان IBM به منظور ساخت تراشه های قدرتمندتر رایانه ها صورت گرفته است.
این شرکت در حال تحقیق برای ارایه روش هایی است که DNA بتواند شبیه الگوهای یک تراشه تنظیم شود و سپس به عنوان نوعی از ساختار برای میلیون ها لوله نانو کربن کوچک عمل کند.
گفته می شود شبکه های و ریزتراشه های نانو می تواند به عنوان سیم و ترانزیستور در آینده تراشه های کامپیوتر به کار روند.
135/20