معاون بازاریابی و امور مشترکان همراه اول:

همکاری همراه اول با شرکت های خصوصی افزایش می یابد

موبنا- معاون بازاریابی و امور مشترکان همراه اول گفت: با حذف قوانین دست و پا گیر دولتی پس از واگذاری مخابرات به بخش خصوصی، همکاری همراه اول با شرکت های خصوصی افزایش می یابد.

به گزارش خبرنگار سازمان خبری محمد مهدی عطوفی درهمایش تلفن همراه چالش ها وچشم اندازها با بیان اینکه زیر ساختهای اولیه برای ارائه سرویس های ارزش افزوده فراهم است، گفت: همراه اول با برگزاری فراخوان دراوایل مرداد ماه ازشرکتهایی که آمادگی ارائه سرویس های ارزش افزوده از طریق تلفن همراه را دارند درخواست همکاری کرده است.
وی اظهارداشت: تا کنون 40 شرکت آمادگی خود را دراین زمینه اعلام کرده اند وهمراه اول در دوزمینه مجزا نقش حمایتی خود را ازاین شرکت ها دنبال می کند.
عطوفی با اشاره به اینکه همراه اول درمرحله اول ایده ای شرکت هارا بررسی می کند ادامه داد: همچنین شرکت ارتباطات سیاربا ارائه امکاناتی به این شرکت ها درنمایشگاه تله کام برای عرضه محصولاتشان نقش حمایتی خود را دنبال می کند.
معاون بازاریابی و امور مشترکان همراه اول ادامه داد: همراه اول دراین فضای قانونی از رگولاتوری انتظار دارد تا درزمینه تعرفه ها تصمیم گیری کند تا امکان ارائه سرویسهای جدید فراهم شود.
وی با اشاره به واگذاری سهام شرکت مخابرات درروزهجدهم شهریور،گفت: با این اتفاق مجموعه ای از قوانین دست پا گیردولتی حذف می شود وهمکاری همراه اول با شرکت های خصوصی افزایش می یابد.
وی با بیان اینکه زیر ساختهای شبکه همراه اول ایجاد شده است،تصریح کرد: این شرکت قادر به ارائه برنامه های کاربردی و تولید محتوا برروی گوشی های تلفن همراه است که باید بخش خصوصی نیز وارد این بازار شده و رگولاتوری به تدوین قوانین مناسب بپردازد.
عطوفی افزود: شرکت های بخش خصوصی در طول دو سال گذشته در جهت ارائه سرویس های جدید با همراه اول همکاری کرده اند اما ورود اپراتور دوم و افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه  از جمله اتفاقاتی بود که براین روند تاثیرگذاشته است.
وی تصریح کرد: در شرایط حاضرهر دو اپراتور دارای ضریب نفوذ معقولی در بازار هستند که برای جذب مشترک نیازمند سرمایه گذاری بیشتر هستند.
117/20