گوگل موتورجستجواختصاصی برای فلسطینی ها راه اندازی کرد

موبنا – گوگل موتور جستجو اینترنتی اختصاصی به زبان عربی برای اراضی فلسطینی راه اندازی کرد.

به گزارش گروه اخبار خارجی موبنا به نقل از ” آمی اینفو” ،  با راه اندازی این موتورجستجوی اختصاصی فلسطینی ها می توانند دسترسی بیشتری به موضوعات و اطلاعات موردنظرشان در جریان جستجوی اینترنتی، داشته باشند.
بنابراعلام نشریه لبنانی ” دیلی استار” ، این سرویس جدید با نشانی اینترنتی google.ps قابل دسترس است.
باراه اندازی این دامین اختصاصی توسط گوگل ، تعداد  دامین های جهانی این شرکت به رقم افزون بر 160 رسید.گوگل دامین یا موتور جستجواختصاصی برای تعدادی از کشورها از جمله ایران راه اندازی نکرده است.
از سال 2009 میلادی ، گوگل 6 دامین  اختصاصی برای کشورهای منطقه خاورمیانه و آفریقا راه اندازی کرده است.هم اکنون  12 دامین گوگل متعلق به کشورهای عربی و 30 دامین  آن مربوط به کشورهای آفریقایی است.
131/201