شرکت ارتباطات سیار ایران:

سیمکارت های همراه اول قفل سخت افزاری مجزا ندارند

موبنا- شرکت ارتباطات سیار ایران اعلام کرد که سیمکارت های این شرکت قفل سخت افزاری مجزا ندارند.

به گزارش موبنا، روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار ایران در توضیح خبر موبنا مورخ هفتم مرداد ماه با عنوان ” سیمکارت های همراه اول با قفل سخت افزاری وارد بازار می شود و در صورت کپی سیمکارت، می سوزند.” که به نقل از منابع بازار سیمکارت درج شده بود اعلام کرد: سیمکارت های خریداری شده فاقد قفل سخت افزاری مجزا می باشند و مطلب مطرح شده صحیح نمی باشد.
20/15