معاون سازمان تنظیم مقررات:

بخشی از مشترکان تلفن همراه به حقوق خود آگاه نیستند

موبنا-معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: رقابت در صنعت تلفن همراه نباید منجر به کاهش کیفیت سرویس توسط اپراتورهای تلفن همراه شود.

به گزارش خبرنگار سازمان خبری موبنا، مهندس رضوانی در همایش تلفن همراه چالش ها و چشم اندازها اظهار داشت: رقابت در حوزه تلفن همراه با ورود اپراتور دوم شکل گرفته است. همین امر سبب شد تا همراه اول در زمینه افزایش کیفیت و ارائه سرویس های جدید تلاش کند.

وی با اشاره باه اینکه در حال حاضر حدود 50 میلیون مشترک تلفن همراه در کشور وجود دارد، گفت: بخشی از این مشترکان به حقوق خود آگاه نیستند.

معاون سازمان تنظیم مقررات تصریح کرد باید همزمان با ایجاد رقابت بین اپراتورها، لینکهای ارتباطی بین آنها نیز تامین شود. چرا که وجود این لینک ها، ارتباط سالم و صحیح بین اپراتورها را تضمین می کند.

وی با اشاره به اینکه رگولاتوری در بخش نظارت با هر دو اپراتور تعامل مناسبی دارد و اطلاعات را از آنها اخذ می کند گفت: رضایت مشترکان اپراتورها از طریق ابزارهای ثابت اندازه گیری و عکس العمل مشترکان بدست می آید، به گفته وی، از طریق ابزارهای اندازه گیری شبکه های تلفن همراه به صورت منظم اندازه گیری شده و با توجه به پروانه فعالیت آنها مقایسه و بررسی می شوند.

وی گفت بر اساس کنترل و اندازه گیری های صورت گرفته، پوشش دهی اپراتور دوم مطابق با پروانه است.

رضوانی افزود: توسعه و بهینه سازی شبکه باید به صورت دائم ایجاد شود تا به شاخص های مد نظر در تلفن همراه دست یابیم.

معاون سازمان تنظیم مقررات با بیان اینکه نظارت در رگولاتوری سیار گسترده است، گفت: باید مشترکان تلفن همراه را به حقوق خود آشنا کنیم.

20/117