مشاور کنسرسیوم توسعه ارتباطات سیار:

سرویس های قابل اطمینان برای مشترکان ارزش افزوده به حساب می آید

موبنا- مشاور کنسرسیوم توسعه ارتباطات سیار گفت: ارائه سرویس های قابل اطمینان برای مشترکان ارزش افزوده به حساب می آید.

به گزارش خبرنگار سازمان خبری موبنا “هوشنگ همتی” در همایش تلفن همراه چالش ها و چشم اندازها اظهارداشت: نگهداری موثر و بهینه سازی قابل قبول زمانی است که در کشور به تامین و تولید تجهیزات دست یابیم.
وی تصریح کرد: با وجود تمامی مشکلات در ایران، تولید تجهیزات تلفن همراه صنعتی نوپا محسوب می شود و رشد آن نیاز به گذشت زمان دارد.

همتی ادامه داد: در دوره پنج ساله با وجود مشکلاتی همچون نقدینگی و تحریم به استراتژی مناسبی دست یافتم و نیاز به فرصت بکارگیری تجهیزات در شبکه هستیم.

وی با اشاره به دریافت تاییدیه نسل 5/2 شبکه تلفن همراه از تنظیم مقررات گفت: این امر کار آسانی نبود ولی با تمام مشکلات محقق شد و کنسرسیوم ها باید به سمت نسل های 75/2 و 3 حرکت کنند و همه این موارد نیاز به گذشت زمان دارد.

وی افزود: کنسرسیوم تمام تلاش خود را بر سر ارتقا نسل های تلفن همراه خواهد کرد.

20/117