موافقت دولت با واگذاری سهام ترجیحی به کارگران شرکت های تابعه مخابرات

موبنا- کارگران و کارکنان شرکت های سرمایه پذیر شرکت مخابرات می توانند از سهام ترجیحی آن برخوردار شوند.

به گزارش سازمان خبری موبنا پایگاه اطلاع رسانی دولت اعلام کرد :هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرکت مخابرات ایران که از جمله شرکت های مستثنی شده موضوع تبصره (1) ماده (4) آیین‌نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی می باشد، اجازه داد به کارگران و کارکنان شرکت های سرمایه پذیر خود سهام ترجیحی اختصاص دهد.
بر این اساس، افراد شاغل در شرکت‌های سرمایه‌پذیر شرکت یاد شده که میزان سرمایه شرکت سرمایه‌گذار در آنها بیش از پنجاه درصد سرمایه آن شرکت باشد ، می‌توانند به نسبت درصد سهام شرکت سرمایه‌گذار در شرکت سرمایه‌پذیر از سهام ترجیحی شرکت سرمایه‌گذار (با رعایت سقف پنج درصد سهام قابل واگذاری به صورت ترجیحی) استفاده کنند.
این مصوبه از سوی پرویز داودی معاون اول رییس‌جمهوری به کلیه دستگاههای اجرایی ابلاغ شد.
براساس موضوع تبصره (1) ماده (4) آیین نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی اشخاص شاغل واجد شرایط باید حداکثر 20 روز پس از تاریخ اولین آگهی عرضه سهام یا اعلام سازمان خصوصی سازی به شرکت مشمول واگذاری، درخواست خود را به صورت جمعی در قالب افراد حقیقی یا حقوقی و از طریق شرکتی که سهام آن واگذار می گردد به سازمان مذکور تسلیم کنند. در غیر این صورت سازمان سهام مورد نظر را با شرایط سایر سهام شرکت مورد واگذاری به فروش می رساند.
128/20