معاون فنی و مهندسی شرکت ارتباطات سیار:

موضوع GCها را تمام شده می دانیم

سیتنا - همکاری شرکت ارتباطات سیار با GCها به اتمام رسیده و مسایل موجود تمام شده است.

مهندس حسن رضوی معاون فنی و مهندسی شرکت ارتباطات سیار در گفت و گو با خبرنگار سیتنا اظهار داشت: در حال حاضر برخی از کارهای مالی و تسویه ای مربوط به GC ها در حال انجام است.
وی گفت: از انجایی که قرار بود GCها چهار هزار و 700 سایت تحویل بدهند لیکن در کل چهار و هزار و 200 سایت تحویل دادند.
معاون فنی و مهندسی شرکت ارتباطات سیاردر پایان خاطر نشان کرد: در این میان مسایلی بین شرکت ارتباطات سیار و GCها بوده که با وجود هیات حل اختلاف برطرف میشود.
به گزارش سیتنا با اتمام کار پیمانکاران عمومی شرکت ارتباطات سیار کار توسعه ی شبکه ی همراه از طریق پیمانکاران استانی انجام می شود.