دولت موافقت کرد؛

کارگران و کارکنان شرکت‌های سرمایه‌پذیر مخابرات سهام ترجیحی می گیرند

فارس - دولت با واگذاری سهام شرکت مخابرات به کارگران و کارکنان شرکت‌های سرمایه‌پذیر این شرکت موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد اصل138 قانون اساسی به شرکت مخابرات ایران که از جمله شرکت‌های مستثنی شده موضوع تبصره یک ماده 4 آیین‌نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی است، اجازه داد به کارگران و کارکنان شرکت‌های سرمایه‌پذیر خود سهام ترجیحی اختصاص دهد.
بر این اساس، افراد شاغل در شرکت‌های سرمایه‌پذیر شرکت یادشده که میزان سرمایه شرکت سرمایه‌گذار در آنها بیش از 50 درصد سرمایه آن شرکت باشد، می‌توانند به نسبت درصد سهام شرکت سرمایه‌گذار در شرکت سرمایه‌پذیر از سهام ترجیحی شرکت سرمایه‌گذار (با رعایت سقف 5 درصد سهام قابل واگذاری به صورت ترجیحی) استفاده کنند.
این مصوبه را پرویز داوودی معاون اول رییس‌جمهور به کلیه دستگاههای اجرایی ابلاغ کرده است.
بر اساس موضوع تبصره یک ماده 4 آیین‌نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی، اشخاص شاغل واجد شرایط باید حداکثر 20 روز پس از تاریخ اولین آگهی عرضه سهام یا اعلام سازمان خصوصی‌سازی به شرکت مشمول واگذاری، درخواست خود را به صورت جمعی در قالب افراد حقیقی یا حقوقی و از طریق شرکتی که سهام آن واگذار می‌شود به سازمان مذکور تسلیم کنند، در غیر این صورت سازمان سهام مورد نظر را با شرایط سایر سهام شرکت مورد واگذاری به فروش می‌رساند.