مدیرعامل شرکت مخابرات تهران:

اختلالی در پاسخگویی 118 وجود ندارد

موبنا- برغم انتشار برخی اخبار مبنی بر عدم تماس موفق شهروندان تهرانی با 118 ، مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران هرگونه اختلال در این سامانه را تکذیب کرد.

محمد روح اللهی در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا با تاکید براینکه اختلالی در پاسخگویی سامانه 118 وجود ندارد ، اظهار داشت: میزان پاسخگویی خدمات مخابراتی 118 طی چند روز اخیرعادی بوده و درصد پاسخگویی نسبت به قبل تغییری نداشته است.
وی افزود: هفته گذشته و به دلیل تعطیلات نابه هنگام ، با کاهش شدید پرسنل مواجه شدیم که تا حدودی درصد پاسخگویی با توجه به تقاضا پایین آمد ، اما این مشکل هم اکنون حل شده و آمار نشان از وضعیت بدون اختلال سامانه 118 دارد.
به گفته روح اللهی درصد پاسخگویی سامانه 118 در ساعات پیک ترافیک یعنی ساعت 10 صبح تا یک بعدازظهر پایین می آید که از شهروندان تقاضا می شود در صورت امکان در این ساعات تماس نگیرند چرا که در این ساعات، احتمال اشغالی خطوط 118وجود دارد.
طبق آخرین آمار ارائه شده ، در فروردین ماه امسال بالغ بر 18میلیون تماس با 118 گرفته شد که بطور میانگین بیش از 65درصد آن موفق بوده است. در سال 87 نیز بیش از 320میلیون تماس با تلفن 118 گرفته شد.
حدود هزار نیروی پاسخگو در مرکز خدمات مخابراتی 118، بصورت 24ساعته و درسه شیفت پاسخگوی نیاز شهروندان هستند.
128/20