سازمان حسابرسی گزارش کرد ؛

لاوصولی 11هزار میلیارد ریالی مخابرات از مشترکان تلفن همراه

موبنا- میزان مطالبات شرکت مخابرات ایرات از مشترکان تلفن همراه در طول سال 87 مجموعا 11 میلیون و 649 هزار و 867 میلیون ریال گزارش شده است.

به گزارش خبرنگار سازمان خبری موبنا ، طبق گزارش صورت های مالی حسابرسی نشده مخابرات ایران ، مشترکان تلفن ثابت در سال گذشته 5 میلیون و 813 هزار و 494 میلیون ریال به مجموعه درآمدهای شرکت مخابرات ایران افزودند.
درآمد شرکت مخابرات ایران در سال 87 از مشترکان خطوط دیتا به 13 میلیارد و 800 میلیون و 100 هزار تومان ، از مشترکان تلفن همراه ماهواره ای به 114 میلیون و 300 هزار تومان و از محل 5 درصد عوارض واگذاری تلفن ثابت و همراه 720 میلیون و 600 هزار تومان بوده است.
به گزارش خبرنگار موبنا شرکت مخابرات دولتی ایران بالغ بر 5/31 میلیون مشترک تلفن همراه و 24 میلیون مشترک تلفن ثابت دارد.
به اعتقاد کارشناسان خسارت های چندین میلیاردی و افزایش ماهانه لاوصولی ها به دلیل نبود سیستم یکپارچه صورتحساب گیری (بیلینگ ) ، گریبانگیر این شرکت بزرگ دولتی شده است.
128/