در سه ماهه اول سال 88

مشترکان همراه اول بیش از 6 میلیارد پیامک ارسال کردند

موبنا- مشترکان تلفن همراه شرکت ارتباطات سیار ایران "همراه اول " در سه ماهه نخست سال جاری شش میلیارد و 41 میلیون و 288 هزار و 56 پیامک ارسال کردند.

به گزارش خبرنگار سازمان خبری موبنا، در سه ماهه اول سال گذشته مشترکان همراه اول بیش از چهار میلیارد و 768 میلیون و 852 هزار و 151 پیامک ارسال کرده بودند.
با در نظر گرفتن اینکه تمامی پیامک ها با فونت فارسی ارسال شده اند،مشترکان همراه اول حدود 55 میلیارد تومان تنها در سه ماهه نخست امسال درآمد نصیب مخابرات کرده اند.
طبق آمار و داده های ارائه شده ازسوی شرکت مخابرات ایران، تعداد پیامک های موفق اسرال شده در سه ماهه اول سال 88 نسبت به سال 87 به رقم یک میلیارد و 272 میلیون و 435 هزار و 905 پیامک رسیده است.
این موضوع در حالی است که حدود یک ماه است که سیستم پیامک شبکه تلفن همراه دولتی قطع است.
همراه اول اکنون بیش از 31 میلیون مشترک دائمی و اعتباری در کشور دارد.
20/11