بالاخره بعد از 6 سال آمد

موبنا- سمیه سهیلی- قانون جرایم رایانه ای بالا خره بعد از گذشت حدود شش سال بحث وبررسی و رفت وبرگشت بین مجلس و شورای نگهبان به تصویب رسید و توسط رییس جمهوری برای اجرا به دستگاه های مربوط ابلاغ شد.

در این مدت کارشناسان همواره بر لزوم واهمیت وجود قانونی برای مقابله با جرایم سایبری از جمله هک ، خرابکاری ، سرقت ، ترور، کلاهبرداری و…  تاکید داشتند . زیرا پیش از این هیچ قانون و محدودیتی برای برخورد با  این جرایم تعریف موجود نبود . سرعت رشد و تغییر وتحول فناوری های نوین و به تبع آن تغییر وتحول جرایم مربوطه از دیگر مسائلی بود که کارشناسان با توجه به آن بر لزوم تدوین وتصویب قانونی  متناسب با این تغییر وتحولات تاکید می ورزیدند.
 امید است تصویب وابلاغ  این قانون به دستگا ه های مربوط برای اجرا خلا ها ومشکلات یاد شده را بر طرف ساخته و مسوولان را درپیشگیری از ارتکاب جرایم و برخورد با تخلفات و جرایم رایانه ای  از جمله کلاهبرداری ، سواستفاده از کودکان و نوجوانان ، جعل و … یاری رساند.
20/11