اختصاصی موبنا/در نامه فیضی به بورس عنوان شد

تحقق 98 درصدی درآمد مخابرات در سه ماهه اول و رشد 26 درصدی پیامک ها

موبنا- صابر فیضی مدیر عامل شرکت مخابرات ایران(سهامی عام) در پاسخ به نامه مدیر عامل شرکت بورس مبنی بر چگونگی تحقق درامد پیش بینی شده از محل پیامک اعلام کرده است که 5/98 درصد درآمد پیش بینی شده مخابرات ناشی از مکالمات از جمله پیامک محقق شده است.

به گزارش خبرنگار بورس موبنا، مدیر عامل شرکت مخابرات ایران در پاسخ به نامه قالیباف اصل مدیر عامل شرکت بورس  تهران درباره تحقق درآمد پیش بینی شده از محل خدمات پیامک در سه ماهه اول سال جاری در نامه خود آورده است: تعداد پیامک های موفق ارسال شده در سه ماهه اول سال 87 به میزان چهار میلیارد و 768 میلیون و 852 هزار و 151 عدد بوده که برای مدت مشابه سال جاری (سه ماهه اول امسال) به تعداد شش میلیارد و 41 میلیون و 288 هزار و 56 عدد افزایش یافته است.(معادل 7/26 درصد).
فیضی در نامه خود به مدیر عامل شرکت بورس تهران اعلام کرده است که در بودجه مصوب سال جاری شرکت ارتباطات سیار ایران 29 هزار و 402 میلیارد و 402 میلیون و 25 هزار و 260 ریال درآمد ناشی از مکالمات (شامل درآمدهای حاصل از پیام کوتاه) پیش بینی شده که درآمد تحقق یافته در سیکل اول درآمدی این شرکت (ماههای فروردین و اردیبهشت ماه سال 88) چهار هزار و 693 میلیارد و 90 میلیون 651 ریال بالغ می شود.
فیضی در این نامه از تحقق 5/98 درصدی درآمد پیش بینی شده برای شرکت ارتباطات سیار ایران خبر داده است.
مدیر عامل مخابرات ایران در ادامه نامه خود آورده است:با توجه به قطع سرویس پیامک در روزهای پس از دهمین انتخابات ریاست جمهوری و رویکرد مشترکان به استفاده از سرویس مکالمه افزایش حدود 10 درصدی در پیک ترافیک شبکه تلفن همراه اول در دوره یاد شده حاصل شده است.
20/11