وایمکس سیر صعودی آهسته ای را طی می کند

موبنا- تحقیقات نشان داده که افزایش تعداد کاربران وایمکس در طول فصل اول سال از رشد آهسته ای برخوردار بوده اند.

به گزارش گروه اخبار خارجی موبنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، شرکت Maravedis پیش بینی می کند با توجه به بحران اقتصادی که دامن جهان را فراگرفته فناوری های بی سیم کماکان به کشمکش و تقلا در این بازار طی سال جاری ادامه دهند.
به طوری که فشار بحران اقتصادی هم بر افزایش تعداد کاربران تاثیر گذاشته و هم درآمد میانگین حاصل از کاربران تجاری را به طور ماهانه در اولین فصل سال کاسته است.
یکی از کارشناسان شرکت Maravedis معتقد است که سال 2009 برای وایمکس سال سختی است اما این سرویس با تنزل روبه رو نیست، از رشد زیادی هم برخوردار نخواهد شد.
پیش بینی می شود که وایمکس نقش بزرگی برای تسریع ترافیک اطلاعات موبایلی در سال جاری بازی کند و از شبکه های 3G نیز بهره ببرد.
پیش بینی می شود وایمکس بهره زیادی از شبکه های LTE ببرد اما این امر تا سال 2012 محقق نخواهد شد.
تعداد مشترکان وایمکس در اولین فصل سال 13 درصد افزایش یافت که در مقایسه با فصل چهارم سال گذشته با 30 درصد افزایش رشد چشمیری را نشان نمی دهد.
طی اولین فصل سال تقریبا 5/3 میلیون مشترک پهنای باند بی سیم در سراسر دنیا وجود داشت که نیمی از آنها از سرویس های وایمکس استفاده می کنند.
گزارش ها حاکی است در طول این فصل حدود 400 هزار نفر از کاربران قراردادی مبنی بر استفاده از سرویس های پهن باند بی سیم با اپراتورها منعقد کرده اند.
135/19