سازمان تنظیم مقررات تصویب کرد

دستور العمل استقرار فضای سالم رقابتی برای شرکتها

موبنا- مدیرکل دفتر نظارت بر سرویس های فنآوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از تصویب ضوابط و دستورالعمل های نحوه نظارت و اعمال مقررات خبر داد.

به گزارش موبنا به نقل از سازمان تنظیم مقررات، علی رضا اصغریان گفت: پیش نویس این ضوابط طی جلسات متعدد کمیته فنآوری اطلاعات تهیه و پس از بررسی در کارگروه مشترک با حضور نمایندگان معاونت بررسی های فنی و صدور پروانه، معاونت نظارت و اعمال مقررات، دفتر حراست و دفتر حقوقی، نسخه نهایی به شورای محترم معاونین ارجاع و پس از اعمال اصلاحات اعلامی از سوی شورای مذکور مصوب و به منظور اجرا ابلاغ شد.
وی گفت: با ابلاغ این ضوابط و دستورالعمل فضای نظارت و اعمال مقررات کاملاً شفاف و جایگاه بخش نظارتی سازمان و ارایه کنندگان خدمات و بهره برداران و تعهدات مرتبط مشخص گردیده است. از نتایج بارز حاصل از اجرای این ابلاغیه می توان به استقرار فضای سالم رقابتی و ایجاد وحدت رویه اشاره نمود. این مصوبات برای کلیه شرکت های دارای پروانه از سازمان لازم الاجرا است.
وی افزود: دستورالعمل های فوق الذکرنافی و ناقض ضوابط و دستورالعمل ها و پروانه های قبلی نبوده و به عنوان مکمل آنها در نظر گرفته شده است.
20