عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفت وگو با موبنا:

وضعیت اپراتور سوم تا مردادماه مشخص نمی شود

موبنا- عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: تشکیل کارگروه برای بررسی وضعیت اپراتور سوم تلفن همراه به مردادماه و بعد از شروع بکار مجلس موکول شده است.

علی اصغر یوسف نژاد در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا درباره ایجاد کارگروه پیگیری اپراتور سوم تلفن همراه ، اظهار داشت: این کارگروه متشکل از نمایندگان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس و وزارت ارتباطات خواهد بود که در چهارم مردادماه و همزمان با آغاز بکار مجلس تشکیل خواهد شد.
وی گفت: قرار است گزارشی از سوی سازمان تنظیم مقررات درباره روند اجرای مزایده اپراتور سوم از آغاز تاکنون تهیه و به هیات دولت ارائه شود تا هیات وزیران نیز در این رابطه نظر خود را ارائه کند.
یوسف نژاد افزود: کمیسیون صنایع و معادن براساس وظیفه خود عمل می کند و هیات دولت نیز نظرات خود را درباره این پروژه ارائه می دهد که در مجموع به یک جمع بندی نهایی برای راه اندازی این پروژه ملی خواهیم رسید.
به گزارش موبنا مقدمات برای بهره برداری از سومین اپراتور تلفن همراه کشور حدود یک سال است که آغاز شده است که با انجام مزایده در دی ماه سال 87 ، کنسرسیوم تامین اتصالات به عنوان برنده این پروژه شناخته شد اما در 20 اردیبهشت ماه 88 این کنسرسیوم به دلیل عدم انجام تعهدات خود از پروژه کنار زده شد و وزارت ارتباطات مذاکره با برنده دوم مزایده – کنسرسیوم زین ایران – را آغاز کرد اما این کنسرسیوم هم دعوت ایران را پس زد و هم اکنون پروژه اپراتور سوم که قرار بود در تابستان امسال سیمکارت های خود را به بازار عرضه کند در ابهام بسر می برد.
128/20