همراه اول از فروش سیمکارت اعتباری 777 میلیارد ریال درآمد کسب کرد

موبنا- سال گذشته همراه اول بابت فروش سیمکارت های اعتباری مبلغ 777 میلیارد و 500 میلیون ریال درآمد کسب کرده است.

به گزارش خبرنگار سازمان خبری موبنا ، طبق گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان حسابرسی، ترازنامه شرکت ارتباطات سیار در تاریخ 30 اسفندماه سال 87 و صورتهای سود و زیان ، سود و زیان جامع و جریان وجوه نقدی آن برای سال منتهی به تاریخ مزبور مورد حسابرسی این سازمان قرار گرفته است.
براین اساس در سال مالی 87 ، بابت فروش سیمکارت های اعتباری مبلغ 777 میلیارد و 500 میلیون ریال از تحویل کارت به عاملان فروش و نیز طبق گزارش های واصله مبنی بر تایید ثبت نام اینترنتی، درآمد کسب کرده است.
در همین حال شرکت ارتباطات سیار مبلغ 8061 میلیارد ریال بابت فروش کارت شارژهای اعتباری توسط عاملان فروش و مخابرات استانها درآمد کسب کرده است  اما انطباق مقادیر کارت های ارائه شده به عاملان فروش با موجودی کالا به دلیل ضعف موجود در سیستم نگهداری اطلاعات درباره افزایش طی سال مالی ، ورود و خروج اقلام از انبارها و انعکاس صحیح آن در دفاتر مالی میسر نشده است.
از طرفی نیز آمار واحدهای ذیربط در خصوص سیمکارت ها و کارت شارژهای واگذار شده تاکنون به سازمان حسابرسی ارائه نشده و اثرات ناشی از موارد مزبور بر صورتهای مالی برای این سازمان منظور نشده است.
128/20