دستکش با قابلیت آشکارسازی کامل حرکتی معرفی شد

موبنا – امروزه تعیین و آشکارسازی حرکت دربازیهای ویدیویی یکی از مهمترین عناصر این بازیها درسطح جهانی است و دراین زمینه تجهیزات گوناگون از جمله " Wiimote " و " Wii MotionPlus" عرضه شده است و اینبار وسیله ای جدید درقالب و شکل دستکش با نام مد ل " Acceleglove" به بازار معرفی شد.

به گزارش گروه اخبار خارجی موبنا به نقل از ” اسلش گیر” ، گفته می شود تمامی قابلیت های وسایلی که تاکنون به این منظور ساخته و ارایه شده ، دراین دستکش جدید که به آن “سوپر دستکش بازیها ” نیز گفته می شود ، گنجانده شده است.
یکی از مشکلاتی که در استفاده از  Wiimoteبرای بازیهای ویدیویی عنوان می شود ،  محدودیت در کنترل حرکات است به این صورت که کاربر می تواند حرکات عمومی و گسترده را انجام دهد ولی درانجام حرکات خاص ناتوان است.
ظاهرا این مشکل در Acceleglove با انجام حرکات و قابلیت شتاب سنجی در انگشتان دستکش برطرف شده و حرکت ها و اشاره های دقیق و پیچیده با استفاده از آن قابل انجام است.
دستکش یاد شده  همچنین قابلیت ایجاد حرکاتی که با فشار انگشتان دست امکان پذیراست ، دارد و به گفته دست اندر کاران برنامه نویسی ابزارهای خاص رایانه ای ، عرضه چنین وسیله ای بی نظیر است.
قیمت فروش Acceleglove  500 دلار اعلام شده است.
19/131