نسبت ترافیک داده داخل کشور به کل ترافیک به 55 درصد رسید

سیتنا - شاخص نسبت ترافیک داده داخل کشور به کل ترافیک ، وضعیت مورد انتظار در پایان برنامه عدد 60 در صد بود که این رقم به 54.6 رسیده است.

سعید مهدیون رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات ایران در گفت و گو با خبر نگارسیتنا ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: تا کنون 91 درصد از اهداف کشور در شاخص نسبت ترافیک داده داخل کشور به کل ترافیک محقق شده است.
وی تاکید کرد: در شاخص ظرفیت اینتر نت کشور “گیت وی ” وضعیت مورد انتظار در پایان برنامه عدد 25 هزار و 675 مگابیت بوده است.
وی ادامه داد: با رسیدن به عدد 26 هزار و 104 مگابیت تاکنون حدود 102 درصد این هدف محقق شده است.
رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات ایران با بیان این که سنجش عملکرد شاخص ها به صورت تلفیقی بوده است در پایان خاطر نشان کرد: منابع عملکردی این سنجش ها شرکت های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ، ارتباطات زیر ساخت ، مخابرات ایران و شرکت های تابعه و شرکت های فناوری اطلاعات ایران هستند.