بدهی 12میلیارد تومانی وزارت اقتصاد به مخابرات

موبنا- مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران گفت: مخابرات حدود 12میلیارد تومان بابت اشتباهات محاسباتی از وزارت اقتصاد و دارایی طلب دارد.

داوود زارعیان در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا، درباره برخی اخبار منتشره از بدهی برخی ارگان های دولتی به شرکت مخابرات ایران ، اظهار داشت: مبلغ حدود 12 میلیارد تومان بابت مالیاتی است که به دلیل اشتباهات محاسباتی وزارت اقتصاد و دارایی باید به مخابرات بازگرداند.
به گفته وی این مبلغ ، رقم زیادی نبوده و ارتباطی با لاوصولی های صورتحساب مشترکان مخابرات ندارد.
طبق گزارش صورت های مالی حسابرسی نشده مخابرات ایران ، میزان طلب این شرکت از ادارات دولتی در سال 87 به 12میلیارد و 524 میلیون و 500 هزار تومان رسیده است.
براساس این گزارش ، ارگان های نظامی و اطلاعاتی نیز مبلغ 5 میلیارد و 146 میلیون و 400 هزار تومان به شرکت مخابرات ایران بدهکار هستند.
شرکت مخابرات ایران بعد از شرکت نفت ، پردرآمدترین شرکت دولتی کشور است.
128/20