تمایل مشتریان برای خرید گوشی های گارانتی دار کاهش یافت

موبنا- طبق گفته کارشناسان بازار، مشتریان تهرانی تمایلی برای خرید گوشی تلفن همراه با گارانتی اصلی ندارند.

“محسن پوررضایی” یکی از کارشناسان بازار در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا اظهار داشت: ارائه نامناسب سرویس و خدمات پس از فروش توسط شرکت های قانونی دلیل اصلی بی رقبتی  مشتریان برای خرید این نوع گوشی ها شده است.
وی افزود: اختلاف قیمت گوشی های گارانتی دار و بدون گارانتی نیز به عنوان یکی دیگر از دلایلی به شمار می آید که باعث شده تا اکثر متقاضیان این کالای ارتباطی ترجیح به خرید گوشی هایی که به صورت قاچاقی وارد بازار می شوند داشته باشند.
وی تصریح کرد: در پی کاهش استقبال از گوشی های گارانتی دار ، گوشی های قاچاقی نیز با تشابه اسامی گارانتی های های اصلی در اختیار مشتریان قرار می گیرد که در مقابل خرید این نوع گوشی ها هیچ گونه خدمات پس از فروشی ارائه نمی شود.
این کارشناس حوزه بازار تلفن همراه ادامه داد: نبود نظارت مستقیم از سوی نهادهای دولتی، کمیته ها، اتحادیه ها و انجمن های مرتبط باعث شده تا روز به روز به فعالیت فعالان قانونی اضافه شود به طوری که هم اکنون بیش از 95 درصد از سهم بازار در اختیار گوشی های قاچاق است.
این اظهارات درحالی بیان می شود که نبود اتحادیه واحد برای صنف موبایل یکی از دلایل اصلی افزایش تقلبات در بازار تلفن همراه ارزیابی می گردد.
129/20