تولید گوشی تلفن همراه ITMC متوقف شد

موبنا- مدیر عامل شرکت کارخانجات مخابراتی ایران از توقف موقت تولید گوشی تلفن همراه این شرکت به دلیل عدم شرایط مناسب تولید و مشکلات پیش رو خبر داد.

محمد ابراهیم مطلع در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا، با بیان اینکه بازار گوشی تلفن همراه در شرایط خوبی به سر نمی برد،اظهارداشت: قاچاق یکی از عوامل اصلی بازدارنده در فرآیند تولید گوشی در داخل کشور است.
وی با اشاره به ضر و زیان شرکتهای ایرانی در بحث مونتاژ و تولید داخل گوشی تلفن همراه، گفت: متاسفانه شرایط تولید برای شرکتها به خاطر تعرفه ها، قاچاق و سایر موارد مهیا نیست.
مطلع افزود: فرهنگ فروش گوشی به همراه سیمکارت توسط اپراتور ها نیز در کشور برای حمایت از تولید داخلی جا نیفتاده است.
وی از مذاکرت شرکتهای داخلی با وزارت صنایع و اپراتورها برای تسهیل فرآیند تولید  فروش گوشی داخلی خبر داد.
قرار بود با توافق وزارت صنایع با شرکتهای داخلی از جمله itmc و نیمه هادی عماد و افزایش تعرفه واردات شرایط برای تولید گوشی ملی فراهم شود که با گذشت چند سال از اتخاذ این تصمیم این امر محقق نشده است.
20