کاربران تلفن همراه در چین و هند از یک میلیارد نفر فراتر رفت

موبنا- تعداد کاربران تلفن همراه در دو کشور چین و هند که دو بازار بزرگ تلفن همراه را دردنیا دراختیار دارند ،در مجموع از یک میلیارد نفر فراتر رفت.

به گزارش گروه اخبار خارجی موبنا به نقل از ” سلولارنیوز” ،  این دو کشور درحال حاضر یک میلیارد و 400 میلیون کاربر  از مجموع 4 میلیارد  و 150 میلیون کاربرتلفن همراه در جهان را در خود جا داده اند.
در حقیقت قاره آسیا بعنوان قاره کهن ، تنها قاره زمین است که دارای  بیش از یک بازار یک صد میلیون نفری است.
درآسیا ،  کشور جمهوری خلق چین ( بجز هنگ کنگ و ماکائو) با 644 میلیون و 800 هزار کاربر دررده اول از نظر تعداد کاربر تلفن همراه است.
یک سال قبل تعداد کاربران تلفن همراه در چین دوبرابر کاربران تلفن همراه هند – دومین کشوراز نظر تعداد کابران تلفن همراه – بود.
این نسبت یا فاصله  با جذب افزون بر 130 میلیون کاربر جدید درسال جاری میلادی کاهش یافت و تعداد کاربران تلفن همراه هند به 391 میلیون و 600 هزار نفر رسید.
چین درسال جاری تنها 88 میلیون و 200 هزار کاربر جدید جذب کرده است.
131/20