تشکیل کارگروه دولت و مجلس برای تعیین تکلیف اپراتور سوم

فارس - رئیس کمیته مخابرات مجلس گفت: با توجه به تشکیل کارگروهی با مشارکت دولت، مجلس و وزارت ارتباطات برای بررسی وضعیت اپراتور سوم، دولت و مجلس از طریق مذاکره با یکی از برندگان مزایده، تکلیف این مسئله را روشن خواهند کرد.

علی مطهری در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری خبرگزاری فارس درباره وضعیت اپراتور سوم اظهار داشت: بر اسا اخبار موجود و همچنین آخرین جلسه‌ای که با وزیر ارتباطات تشکیل شد هنوز وضعیت اپراتور سوم مشخص نیست.
وی افزود: براساس کارگروهی که با مشارکت دولت، مجلس و وزارت ارتباطات برای بررسی وضعیت اپراتور سوم تشکیل شده اصولا باید مزایده با توجه به شواهد و شرایطی که به ظاهر دیده می شود تجدید شود ولی این احتمال نیز وجود دارد که دولت و مجلس با یکدیگر به توافق رسیده و دست به تجدید مزایده نزنند.
رئیس کمیته مخابرات گفت: دولت و مجلس از طریق مذاکره با یکی از برندگان مزایده این مسئله را حل می‌کنند.
مطهری در خصوص تمایل اتصالات به بازگشت برای پذیرش پیمانکاری اپراتور سوم بیان کرد: با توجه به شواهدی که دیده می‌شود اتصالات تمایل به بازگشت داشته و به دلیل اینکه اتصالات قیمت مناسبی را پیشنهاد کرده بود و درصورتی که به شرایط اولیه برگردیم اتصالات می‌تواند گزینه خوبی باشد.
وی تصریح کرد: در دوره اول اتصالات به دلیل عدم ارائه به موقع مدارک کنار گذاشته شد ولی در صورت بازگشت می‌توان با مذاکره این مسئله را حل کرد.
رئیس کمیته مخابرات خاطر نشان کرد: بالاخره یکی از برندگان اپراتور سوم برای این کار انتخاب خواهد شد و یا در نهایت مزایده تجدید می‌شود؛ ولی به احتمال زیاد مزایده تجدید نمی‌شود و با یکی ازبرندگان مزایده به نتیجه خواهند رسید، که تمام این مسائل بستگی به تصمیم دولت و مجلس دارد.