نحوه دریافت هزینه پیامک در ماه اخیر به دلیل قطعی های مکرر

مهر - مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران نحوه دریافت هزینه پیامک این دوره اخیر به دلیل قطعی 20 روزه تا 10 تیر و قطعی مجدد آن از 15 تیر تاکنون را اعلام کرد و با تاکید بر اینکه سرویسهای ارزش افزوده مشمول هزینه های آبونمان نمی شوند گفت: هیچ تغییری در دریافت هزینه ها وجود ندارد.

داود زارعیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: هزینه آبونمان در تلفنهای ثابت و موبایل تنها برای اتصال به شبکه در صورت قطع به دلیل عدم پرداخت هزینه ها دریافت می شود.
وی افزود: هزینه های آبونمان شامل سرویسهای ارزش افزوده مانند SMS، MMS و GPRS نمی شود.
مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ادامه داد: مشترکان تنها باید هزینه پیامکهایی که ارسال کرده اند را پرداخت کنند.
 داود زارعیان توضیحاتی را نیز در خصوص ارسال چندین باره هر پیامک در زمان برقراری مجدد SMS در فاصله زمانی 10 تا 15 تیر ماه ارائه کرد و گفت: به دلیل قطعی 20 روزه سیستمها می بایست کامنتهای جدیدی برای نرم افزار تعریف می شد از این رو در برخی از مناطق اختلالاتی در سیستمهای SMS ایجاد و منجر به این شد که برخی از پیامکها چندین بار به مشترک ارسال شود.
وی اضافه کرد: این مشکل برای مشترکان اشکالی را ایجاد نمی کند و از مشترکان هزینه یک SMS دریافت خواهد شد.
بر اساس این گزارش با توجه به قطعی سیستم SMS شائبه ای در زمینه دریافت هزینه آبونمان پیامک ایجاد شده بود.