تلفن همراه برای آبیاری به کمک کشاورزان می آید

موبنا – کشاورزان منطقه ای از هند بزودی با استفاده از گوشی تلفن همراه می توانند با سیستم کنترل از راه دور مزارع شان را آبیاری کنند .

به گزارش گروه اخبار خارجی موبنا به نقل از “‌د هیندو بیزینس لاین”‌،  شرکت هندی “‌تاتا تله سرویسز”‌ (‌ Tata Teleservices Ltd)‌ برنامه یاد شده را در منطقه “‌سوجیترا” از ناحیه “‌آناند” ایالت گجرات هند ،‌ آغاز کرده است.
با استفاده ازاین سیستم آبیاری جدید ،‌ کشاورزان می توانند پمپ های آبیاری را از مکانهایی دورتر بدون اینکه نیاز باشد سرزمین های کشاورزی حضور داشته باشند ،‌ راه اندازی و کنترل کنند.
این طرح یا پروژه با نام ” پروژه نانو گانش”‌  برای اولین بار در هند و با استفاده از گوشی تفلن همراه برای روشن و خاموش کردن پمپ های الکتریکی آبیاری انجا م می شود.
” تاتا ایندیکام” اعلام کرد بکاری گیری از این شیوه برای آبیاری مزارع موجب صرفه جویی در برق ،‌ وقت ،‌ پول و منابع باارزش آب می شود.
شرکت یاد شده با ارایه سرویس های شبکه ای توزیع روستایی و گوشی های همراه ،‌ سیستم های آبیاری منظم را برای کشاورزان فراهم می کند.
درصورت موفقت آمیز بودن این طرح ،‌ برنامه یاد شده درسراسر هند اجرا خواهد شد.
کشاورزان برای استفاده از این سرویس کنترل از راه دور آبیاری مزارع  باید خط اتصال تلفن همراه شرکت “‌تاتا ایندیکام” (‌ Tata Indicom)‌ و یک مودم را خریداری کند. با استفاده از خط تلفن همراه و مودم یاد شده ،‌ کاربر یا کشاورز می تواند از راه دور به راه انداز (‌یا استارتر)‌ پمپ آبیاری دسترسی پیدا کند.
کشاورزان پس از ثبت نام بعنوان کاربر شرکت یاد شده ،‌ یک شماره کد اختصاصی دریافت می کنند.
کشاورزان با استفاده از گوشی تلفن همراه و شماره اختصاصی دریافتی می تواند پمپ آبیاری را از راه دور خاموش یا روشن کرده و یا با شنیدن صدای پمپ وضعیت آنرا کنترل کند.
19/131