45 درصد کودکان ایرانی به بازیهای خشن رایانه ای علاقمندند

مهر - نتایج یک تحقیق که توسط گروه فوق دکترای دانشگاه شهید بهشتی انجام شد نشان می دهد که 45 درصد کودکان ایرانی علاقه مند به بازیهای رایانه ای خشن هستند.

یکی از اعضای این گروه تحقیقاتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: تماشای فیلمهای خشن و دارای صحنه های خشونت آفرین و همچنین بازیهای رایانه ای موجب بروز سندروم دنیای خبیث بین افراد 4 تا 18 ساله می شود.
دکتر مجید ابهری در ادامه اظهار داشت: در بین ناهنجاریهای رفتاری و روانی خشونت یکی از آسیب سازترین ناهنجاریها بوده که به عنوان بستر ساز انواع آسیبهای دیگر قلمداد می شود.
آسیب شناسان اجتماعی معتقدند از نظر تحلیل رفتاری هر حرکتی که به این ناهنجاری (بروز خشونت) کمک کرده یا آنرا ایجاد و تقویت نماید باید با آن مقابله کرده و برخورد درمانی نماییم.
ابهری در ادامه تاکید کرد: براساس آخرین مطالعات رفتاری ، تماشای فیلمهای خشن و دارای صحنه های خشونت آفرین و همچنین بازیهای رایانه ای موجب بروز سندروم دنیای خبیث بین افراد 4 تا 18 ساله می شود.
  براساس تحقیقات صورت گرفته این گروه 60  درصد از کودکان علاقه مند به بازیهای یارانه ای پر چالش و مسابقه ای هستند
دکتر ابهری
مقاومت در مقابل پند و اندرز، علاقه مندی به خلق خشونت اعم از خشونتهای رفتاری یا عملی از جمله علائم ایجاد سندروم ” دنیای خبیث ” است .
دکتر ابهری معتقد است مبتلایان به این بیماری افرادی هستند که در سنین گفته شده از دیدن صحنه های خشن منع نشده اند و با همزاد پنداری خود را در وقایع خشونت آفرین دخیل و سهیم قلمداد می کنند .
این آسیب شناس اجتماعی گفت: بنابراین برای مقابله با ایجاد یا گسترش بیماری روانی ” دنیای خبیث” در جامعه باید بازیهای حاوی خشونت و کشتار را جمع آوری کرده و فیلمهای دارای اینگونه صحنه ها کمتر به نمایش درآید و والدین اجازه ندهند فرزندان با مشغول شدن به بازیهای رایانه ای که متاسفانه امروز بسیار رایج است و یا فیلم و یا سی دی های فیلمهای خشونت آفرین آینده خود را به خطر اندازند.
براساس تحقیق صورت گرفته 45 درصد از کودکان علاقه مند به بازیهای یارانه ای با صحنه های تیراندازی و کشتار هستند اما 60 درصد به بازیهای مسابقه ای علاقه دارند. همچنین افراد مبتلا به این ناهنجاری در مقابل دیدن خون و یا خونریزی بی تفاوت بوده و حتی از آن لذت می برند.
به گفته ابهری ، کنترل رفتاری کودکان و دور نگه داشتن آنها از صحنه های درگیری چه واقعی و چه سینمایی اصلی ترین روش پیشگیری خواهد بود.