اخذ مجوز ترک تشرفات در مناقصه ها بر عهده کمیته تطبیق مصوبات است

سیتنا - کمیته تطبیق مصوبات هیات مدیره شرکت های وابسته ، ارائه نظریه مشورتی در خصوص اخذ مجوز ترک تشریفات در مناقصه و یا مزایده ها رابرعهده دارد.

مهندس عبدخضر کامرانی معاون ارتباطات و برنامه ریزی وزارت ارتباطات در گفت و گو با خبر نگار سیتنا در خصوص عملکرد کمیته تطبیق مصوبات هیات مدیره شرکت های وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت : این کمیته به شرکت های تابعه وزارت ارتباطات در جهت تحقق وظایف قانونیشان مشاوره می دهد.
وی افزود: همچنین در خصوص رعایت مفاد اساسنامه شرکت های تابعه نیز این کمیته با شرکت ها همکاری می کند.
کامرانی گفت: اعلام مغایرت مصوبات یاد شده با قوانین و مقررات به هیات مدیره های ذیربط و در خواست اصلاح مصوبات نیز از دیگر فعالیت های کمیته تطبیق مصوبات است.
معاون ارتباطات و برنامه ریزی وزارت ارتباطات از بررسی نقاط قوت و ضعف مصوبات خبر داد و در پایان گفت: این کمیته در نهایت با بررسی نقاط قوت و ضعف مصوبات گزارشاتی برای وزیر ارتباطات و مرکز بازرسی تهیه می نماید.