وعده ها و عمل های وزارت ارتباطات/2

مشکل سیستم صورتحساب گیری مشترکان تلفن همراه رفع نشده است

موبنا- با گذشت چهار سال از فعالیت دولت ، وعده وزارت ارتباطات برای عملیاتی شدن سیستم صورتحساب گیری مشترکان تلفن همراه (بیلینگ ) هنوز عملیاتی نشده است.

به گزارش خبرنگار سازمان خبری موبنا، مناقصه پرحاشیه راه اندازی سیستم صورتحساب گیری  اپراتور اول در سال 84 و پس از چندین بار تجدید مناقصه با رقم 110 میلیارد تومان به یکی از شرکت های زیرمجموعه صاایران رسید اما تاکنون اجرایی نشده است.
براساس این قرارداد ظرفیت سیستم صورتحساب گیری فعلی همراه اول که کمتر از هشت میلیون مشترک است برای 20 میلیون مشترک افزایش می ایافت اما شرکت صاایران برای اجرای پروژه صورتحساب گیری اپراتور اول پیشرفتی نداشته است.
گفته می شود که اپراتور اول تلفن همراه ، قراردادی را با شرکت هوواوی چین به امضا رسانده تا مشکل بیلینگ همراه اول را به کلی رفع کند.
با فعال شدن سیستم بیلینگ که قابلیت محاسبه دقیق کارکرد مشترکان و جلوگیری از بروز هرگونه اشتباه، تقلب و ریزش مالی در صورتحساب آنان را نیز دارد، پرونده مشکلاتی چون اشتباه در محاسبات، جابه جا شدن نشانی و قطع ارتباط برخی از مشترکان به دلیل ثبت اشتباه بدهی،بسته خواهد شد.
اپراتور اول هم اکنون بیش از 5/31میلیون مشترک دارد و عدم ساماندهی به وضعیت صورتحساب گیری مشترکان این اپراتور ، نه تنها برای مشترکان بلکه خسارت های چندین میلیاردی و افزایش ماهانه لاوصولی ها را برای این شرکت بزرگ دولتی نیز بهمراه داشته است.
128/20