یک کارشناس در گفت وگو با موبنا:

مشاور اپراتورسوم باید مجرب باشد

موبنا- یک کارشناس مخابرات گفت:شاور داخلی پروژه اپراتور سوم باید دارای سوابق و تجربه قابل قبولی درزمینه اپراتوری تلفن همراه باشد.

احمد بزرگیان در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا با اشاره به حضور گروه علمی تحلیلی طیف شریف به عنوان مشاوره در پروژه اپراتور سوم و ناکامی این پروژه در زمان حاضر، اظهار داشت: در اختیار گرفتن مشاوره فنی برای پروژه بزرگی نظیر اپراتور سوم تلفن همراه نیازمند سابقه قابل قبولی است که برای فعالیت دراین پروژه باید به آن مراجعه شود.
وی با اشاره به اینکه حوزه مشاوره ای اپراتور سوم باید مشخص شود، ادامه داد: مشاوره این پروژه از لحاظ علمی چندان حائز اهمیت نیست و گروه های علمی مختلف می توانند در این حوزه ، اپراتور سوم را مشاوره دهند.  
عضو کمیته مخابرات مجلس هفتم، ادامه داد: مجری  اپراتور تلفن همراه  سوم باید با اکتفا به سابقه های قبلی خود در زمینه مخابرات و تلفن همراه  وظایف خود را در این حوزه انجام دهد.
گفتنی است که گروه علمی تحلیلی طیف شریف مشاوره کنسرسیوم های حاضر در مزایده اپراتور سوم تلفن همراه را به عهده داشت.
هم اکنون پروژه اپراتور سوم که در دی ماه برنده آن مشخص شده بود با ابهام روبرو است و نفرات اول و دوم این مزایده ، دعوت سازمان تنظیم مقررات برای شروع به کار این پروژه پاسخ نگفتند.
قرار بود سیمکارت های نسل سومی اپراتور سوم ، تابستان امسال وارد بازار شود.
/117