اعلام آمادگی 118 برای ثبت شماره های تلفن همراه مشترکان

موبنا- مدیرکل خدمات مخابراتی شرکت مخابرات استان تهران از آمادگی سامانه 118 برای ثبت شماره های تلفن همراه مشترکان خبر داد.

عباس ابوالقاسمی آزاد درگفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا اظهارداشت: این مرکز می تواند شماره تلفن همراه مشترکان را نظیر تلفن ثابت در سرور 118 قراردهد و ازطریق اپراتورهای پاسخگوی خود، شماره های تلفن همراه را در اختیار افراد قرار دهد.
وی ادامه داد: ارائه این خدمت ازطریق سامانه  118 به سیاست های شرکت ارتباطات سیاربستگی دارد و درصورت درخواست همراه اول ،  این سرویس نیزاز طریق 118 ارائه می شود. 
به گزارش موبنا مسئولان همراه اول پیش ازاین اعلام کرده بودند که در زمان حاضر ایجاد بانک اطلاعاتی برای دسترسی به شماره های تلفن همراه مشترکان و نیز راهنمایی آنها برای دریافت این شماره ها در شرکت ارتباطات سیار مطرح نیست . 
مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران اعلام کرده بود طبق نظرسنجی های انجام شده اغلب مشترکان تلفن همراه حاضر نیستند چنین بانکی ایجاد شود.
داوود زارعیان پراکندگی مشترکان و جابجایی تلفن همراه را از دیگر مواردی عنوان کرد که امکان ایجاد بانک اطلاعاتی تلفن همراه را با مشکل مواجه کرده است.
بانک اطلاعاتی تلفن همراه، مانند بانک اطلاعاتی تلفن ثابت (118)بوده و امکان دسترسی و دریافت شماره موبایل افراد حقوقی و حقیقی و موسسات را فراهم می کند.هم اکنون مشترکان تنها می توانند برای راهنمایی و دریافت پاسخ سوالات خود از طریق تماس با شماره 09990 اقدام کنند.
117/20