نیم میلیون نفر در روز به تعداد کاربران تلفن همراه هند افزوده شد

موبنا – درفصل اول سال 2009 میلادی ، روزانه نیم میلیون نفر به کاربران تلفن همراه در هند افزوده شدند.

به گزارش گروه اخبار خارجی موبنا به نقل از ” سلولارنیوز” ،  افزایش روزانه این تعداد کاربر تلفن همراه علاوه بر اینکه نمایانگر بازار پرکشش و روبه روشد تلفن همراه در هند است ، رکورد کم سابقه ای هم به شمارمی آید.
به این ترتیب می توان گفت در فصل اول سال جاری میلادی  44 میلیون و 870 هزار نفر به کاربران تلفن همراه هند افزوده شدند.
تعداد کاربران تلفن همراه  که در فصل چهارم سال گذ شته میلادی – 2008 –  در بازار هند افزایش یافتند ،  31 میلیون و 580 هزار نفر اعلام شد.
همچنین تعداد کل کاربران تلفن همراه درهند  در پایان فصل چهارم سال 2008 میلادی ،  به 391 میلیون و 640 هزار نفر با ضریب نفوذ 5/34 درصد رسید.
متعاقبا ،  آمار ماهانه اعلام شده از رشد تعداد کابران تلفن همراه در پایان ماه می سال جاری میلادی ( اوایل خرداد) به 414 میلیون و 700 هزار نفر حکایت دارد.
 می توان شرکت ” ریلاینس” (Reliance) راموتور محرک افزایش تعداد کاربران تلفن همراه در هند معرفی کرد. این شرکت درفصل اول سال جاری میلادی موفق شد با راه اندازی سرویس های ”  جی اس ام”  در مناطق جدید هخند ،  11 میلیون و320 میلیون کاربر جدید جذب کند که این جذب این تعداد کاربر جدید رقمی حیرت انگیز به شمار می آید.
درمدت مشابه ، دگیر شرکت های اپراتوری تلفن همراه هند همچون شرکت ” بهارتی ”  8 میلیون و 270 هزار ،  شرکت ” وود افون 7 میلیون و 840 هزار ،  ” بی اس ان ال”  5 میلیون و 920 هزار ،  شرکت ” آی دی یی آ”  4 میلیون و 680 هزار ، شرکت ” تاتا ”  3 میلیون و 360 هزار نفر و شرکت ” ایرسل”  2 میلیون و 400 هزار کاربر جدید جذب کردند.
19/131