کاهش تعرفه سیم مسی در کمیسیون تنظیم مقررات تصویب می شود

موبنا- معاون سازمان تنظیم مقررات از بررسی مصوبه کاهش تعرفه واگذاری سیم مسی در جلسه روز یکشنبه (فردا) کمیسیون تنظیم مقررات خبر داد.

حسین نوری شهری در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا، اظهار داشت: مصوبه کاهش تعرفه واگذاری سیم مسی به بخش خصوصی از سه هزار به هزار تومان فردا در کمیسیون تنظیم مقررات مطرح و در مورد آن تصمیم گیری می شود و به شرکت های مخابراتی ابلاغ خواهد شد .
با اجرای این مصوبه مبلغ دوهزار تومان از هزینه هر مشترک اینترنت پرسرعت (ADSL ) کاسته می شود.
پیش از این شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت به دلیل آنچه که عدم اجرای مصوبه کاهش تعرفه واگذاری سیم مسی از سه هزار به هزار تومان می خوانند از شرکت مخابرات ایران به دادسرای کارکنان دولت شکایت کرده بودند.
با اجرای مصوبه کاهش تعرفه خدمات مخابراتی (واگذاری سیم مسی) از سه هزار تومان به هزار تومان توسط شرکت مخابرات ایران، هزینه استفاده از اینترنت پرسرعت حدود 15 درصد کاهش می یابد.
128/20