دولت اینترنت پاک ارائه دهد

موبنا- علی طالب زاده- در سالهای اخیر اینترنت و استفاده از آن در بیشتر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به روند طبیعی تبدیل شده است.اما مانند هر پدیده ای خوب و بد دارد.

اینترنت اکنون به ابزاری برای ارتباط های اجتماعی،مبادلات تجاری و دیگر امور روزمره افراد تبدیل شده است.بسیاری از مدارس در کشورهای جهان اینترنت را جزو درس های مدارس کرده اند واستفاده از آن را آموزش می دهند.
در کنار مزایای فضای مجازی، این فناوری معایبی نیز دارد.همانقدر که اینترنت می تواند فاصله ها را کم کند وبا آن از گوشه ای به گوشه  دیگر جهان سفر مجازی کرد ،به همان می تواند بنیان های اجتماعی و خانواده ها آسیب بزند.
در حال حاضر کشورهای دنیا به مقوله وب سایت های زیان آور و مستهجن پی برده اند و آنها را فیلتر می کنند.
در کشور ما نیز مرکز سایبر سپاه پاسداران “گرداب ” با شناسایی وب سایت های مستهجن آنها را تعطیل و گردانندگان آنها را دستگیر کرده است.
ایجاد یک وبسایت در دنیای کنونی به کمتر از دو ساعت ممکن است و بنابراین باید راهکار فرهنگی را در کنار قوه قهریه دید.
باید اینترنت را دسته بندی کرد و برای اقشار مختلف جامعه در اندازه نیاز ونوع کاربرد، فضای مجازی فراهم کرد.
اینترنت مورد استفاده برای نوجوانان و بزرگسالان باید متفاوت باشد. حجم و نوع دسترسی برای کودکان نیز باید مشخص شده و به اقتضای سن اینترنت ارائه کرد.
حتی دولت ها می توانند با قرار دادن فیلترهای مختلف و تعیین سایت های مجاز،ایننرنت پاک در اختیار کودکان،نوجوانان و جوانان قرار دهند.
البته این موضوع مترادف محدود سازی نیست.
20