برای خطوط تلفن ثابت کم کارکرد قبض صادر نمی شود

موبنا- مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران گفت: برای تلفن های ثابتی که کارکرد پایین دارند قبض صورتحساب صادر نمی شود.

داوود زارعیان درگفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا با اشاره به هزینه بالای صدور و توزیع قبوض کاغذی تلفن ثابت، اظهار داشت: شرکت مخابرات قصد دارد برای تلفن های ثابتی که کارکرد آنها به حد نصاب نمی رسد، قبض صادر نکند.
وی ادامه داد: هم اکنون این پروژه به صورت پایلوت در خراسان رضوی اجرا شده که در صورت موفقیت، این طرح در سراسر کشور اجرایی می شود.
زارعیان افزود: صورتحساب خط های تلفن کم کارکرد در دوره های بعدی و یا در شرایطی که به حد نصاب برسد محاسبه می شود.
مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه هنوز مبلغ حدنصاب کارکرد خطوط تلفن ثابت ، برای صدور قبض مشخص نشده است ، اظهار داشت: پس از نظرسنجی از تمامی شرکت های مخابراتی استانی ، مبلغ نهایی دراین باره در مجمع شرکت مخابرات ایران به  تصویب می رسد.
وی افزود : براساس برنامه ریزی صورت گرفته، این طرح باید تا پایان امسال اجرایی شود اما مخابرات قصد دارد این پروژه را در اولین زمان ممکن عملیاتی کند.
117/20