درآمد دولت از محل اپراتور سوم تلفن همراه تامین نمی شود

موبنا- کسب درآمد 300 میلیون یورویی دولت از محل اپراتور سوم تلفن همراه با ادامه ابهام و تاخیر در تعیین مجری،در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار سازمان خبری موبنا، سال گذشته محمد سلیمانی وزیر ارتباطات با ابراز خوشحالی از روند برگزاری اپراتور سوم گفته بود در خوشبینانه ترین حالت در بهار و در بدبینناته ترین شرایط تا تابستان سال آینده(سال 88) سیمکارت اپراتور سوم در بازار عرضه مِی شود.
اما بهار و ماه نخست سال 88 گذشت و مزایده پر سر و صدای اپراتور سوم عقیم ماند و بدون نتیجه مثبت اتصالات امارات برنده اول  و زین کویت برنده دوم هر دو مقلوب شدند.
دولت در سال گذشته در لایحه بودجه سال 88 خود و در بخش درآمدها حدود 300 میلیون یورو از محل اپراتور سوم و صدور مجوز درآمد برای خود دیده بود.
اما با بی نیتجه ماندن مزایده اپراتور سوم این درآمد نیز در هاله ای از ابهام قرار گرفت و برخی از کارشناسان پیش بینی می کنند این مشکل درآِنده نزدیک نیز حل نخواهد شد.
قرار بود به گفته وزیر ارتباطات با ورود اپراتور سوم سیمکارت تلفن همراه آنقدر ازران شود که سیمکارت رایگان به دست مردم برسد
این در حالی است که مزایده اپراتور سوم با وجود هزنیه های مختلف برگزاری از جمله تعیین مشاور خارجی و داخلی و سایر هزینه ها بدون برنده ماند و دولت و مردم نیز از درآمد و سیمکارت رایگان بی نصیب شدند.
20