شرکت صنایع مخابراتی راه دور ایران از بورس اخراج شد

موبنا- شرکت صنایع مخابراتی راه دور ایران از تالار بورس تهران اخراج شد.

به گزارش خبرنگار بورس سازمان خبری موبنا، شرکت صنایع مخابراتی راه دور ایران که مجری پروژه کارت سوخت خوردها بود،به دلیل زیان انباشته برابر سرمایه اسمی و مشکل داشت در سود آوری 
به همراه چند شرکت دیگر از تالار بورس تهران اخراج شد.
سید علی حسینی معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس در همین رابطه گفت:پیش بینی می شد روند زیان آوری این شرکتها در آینده نیز ادامه داشته باشد.
براساس اطلاعات ارائه شده بر روی سایت صنایع مخابراتی راه دور ایران بزرگترین سهامدار آقای مسیح قائمیان (35 درصد سهام)، شرکت سرمایه گذاری ملت (21 درصد سهام) هستند.همچنین مخابرات ایران با 98/2 درصد سهام  این شرکت را در اختیار دارد.
20