مدیر عامل شرکت پست در گفت وگو با موبنا:

شرکت پست در بورس پذیرفته شد

موبنا- مدیر عامل شرکت پست از پذیرفته شدن این شرکت در بورس خبر داد.

محمد حسن محبیان در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا با بیان اینکه طی دو هفته گذشته سازمان بورس شرکت پست را پذیرفت،اظهارداشت: مهمترین بحث درباره پست که در آینده قصد ورود به تالار بورس را دارد،تعرفه های پستی است.
وی با تاکید بر اینکه در فرآیند پذیرش پست در بورس باید تعرفه های فعلی که اکنون دولتی است اصلاح شوند،گفت:  کارگروه ویژه که برای خصوصی سازی پست تشکیل شده است، در حال انجام امور مربوط می باشد.
وی در پاسخ به این پرسش که در سال جاری میزان سود و زیان پست را چگونه ارزیابی می کنید و آیا امسال نیز پست زیان خواهد داشت یا خیر؟اظهارداشت:زیان پست ناشی از تعرفه ها است برای همین امر دولت برای تامین این زیان کمک زیان به پست می دهد.در ضمن پست در بخش عملیاتی زیان نمی دهد.
محبیان با بیان اینکه پست اکنون حدود 60 درصد قیمت تمام شده را از مشتریان اخذ می کند، گفت: برای سال جاری پیش بینی حدود 40 میلیارد تومان کمک زیان برای پست دیده شده است.
مدیر عامل شرکت پست افزود: پس از خصوصی سازی پست برخی امور پستی از جمله خدمات روستایی در بخش عمومی از دولت یارانه دریافت می کند.این بخش برای شرکتهای پستی سود آور نیست و دولت برای همین یارانه به این بخش اختصاص داده است.
وی پیش بینی کرد با خصوصی سازی کامل پست، اصلاح تعرفه ها و ایجاد شرکتهای مختلف خصوصی پستی، رقابت مناسبی در این بخش ایجاد شده و برخی خدمات غیر ضرور حذف و برخی خدمات جدید نیز ایجاد و توسعه یابد.
20